لغات مشابه
jinriksha : ريکشا

jinx : شانس نياوردن

jion : ورزش : صداى معبد،نام نوعى کاتا

jipijapa : (گ.ش ).درخت کلاه پاناما،گردوى هندى

jireugi : ورزش : ضربه با دست نفوذى

jisen : ورزش : مبارزه واقعى

jitney : اتومبيل کرايه اى ،ارزان

jitterbug : نوعى رقص دو نفره

jitters : عصبانيت فوق العاده ،از کوره در رفته ،وحشت

jittery : وحشت زده و عصبى

jiujitsu : مبارزه ژاپنى با استفاده از نيروى حريف براى پيروزى براو،جودو ¹

jive : رقص سوينگ ،کلمات بيهوده و احمقانه ،چرند

jiya kumite : ورزش : مبارزه ازاد

Jmal : جمال

jo bolt : علوم هوايى : نوعى پرچ با دندانه هاى داخلى متشکل از سه قسمت

job : شغل , کار

job control program : کامپيوتر : برنامه کنترل برنامه

job definition : کامپيوتر : تعريف برنامه

job elements : روانشناسى : عناصر شغلى

job enlargement : روانشناسى : گسترش شغلى

job entry : ادخال کار

job input stream : کامپيوتر : مسيل ورودى برنامه

job management : کامپيوتر : مديريت برنامه

job name : کامپيوتر : نام برنامه

job number : کامپيوتر : شماره کار

job office : معمارى : دفتر کارگاه

job output stream : کامپيوتر : مسيل خروجى برنامه

job placement : روانشناسى : تعيين شغل

job satisfaction : روانشناسى : رضايت شغلى

job scheduler : کامپيوتر : زمان بند کارها

job schedulr : کامپيوتر : زمان بند برنامه

job security : بازرگانى : امنيت شغلى

job statement : کامپيوتر : حکم برنامه

job to job transition : کامپيوتر : فرايند جستجوى يک برنامه و فايل هاى مربوط به ان و اماده کردن کامپيوتر جهت اجراى يک کار خاص

job training : بازرگانى : اموزش شغلى

jobbery : سودجويى ،سوء استفاده ،مقاطعه ،کار چاق کنى

jobholder : کارمند،عضو ثابت موسسه

jobilate : خوشى کردن ،شادى کردن ،از خوشى فرياد زدن ،هلهله کردن

jobless : بي کار , کاري ندئرد , بي کاره , بي حرفه

joblessness : بي کاري

jobot : تورى يا چين چينى که براى ارايش درسينه بند زنانه ميگذارند

jobs : مشاغل

jocasta complex : روانشناسى : عقده يوکاستا

jock : سرباز اسکاتلندي

jock(ey) : ورزش : سوارکار حرفه اى

jockette : ورزش : سوارکار زن

jockey : چابک سوار , سوارکار , سوار کاري کردن

jockey room : ورزش : رختکن سوارکاران

jockeying : سوارکاري

jockstrap : بيضه بند

jocose : شوخي آميز

jocoserious : شوخى و جدى

jocosity : شوخى ،خوشحالى

jocular : شوخي آميز

jocularity : شوخ ،خوش مزگى ،طرب

jocularly : هزلا

jocund : سر چنگ

jocundity : شوخ طبعى

jocundly : با شوخى

jocundness : خوشى ،خوشدلى

jodhpur : شلوار چسبان سوارى

joel : (م.ل ).خداوند،يوئيل پيغمبر بنى اسرائيل

joepye weed : (گ.ش ).اذان الحمار،علف تب بر

jog : قدم تند کردن

jog(ging) cart : ورزش : ارابه سنگين براى تمرين

jog trot : يورتمه ،کار يکنواخت و اهسته

jogger : يورغهرو , هل دهنده

jogging : يورغه

joggle shackle : علوم دريايى : بخوى خميده

Joghesh : جغش

jogoslav : يوگوسلاوى ،اهل يوگوسلاوى

johannes : جوهانس

Johannesburg : ژوهانسبورگ

John : يوحنا , جان , يحيي

john aleay jones : جان که نام ديگران جوتراست

John Ashcroft : جان اشکرافت

john barleycorn : مشروب الکلى خانگى

john bull : لقب ملت انگليس

John Cray : جان کري

john done : (حق.ـ انگليس )اسم فرضى( مثل عمرو و زيد)

John Glenn : جان کلن

john hancock : امضاء خود سخص ،امضاء اصيل

john having come we dined : جان که امد ما ناهار خورديم ،پس از امدن جان ما ناهار خورديم

John Kerry : جان کري

John Paul II : ژان پل دوم

johnboat : قايق دراز و باريک

johnny : جنس نر , مرد انگليسي

johnny jump up : (گ.ش ).گل بنفشه امريکايى

johnny on the sopt : (د.گ -.امر ).حاضر و اماده

johnnycake : (امر ).نوعى کيک يا نان شيرمال

join : قرين شدن , پيوستن , پيوندن , تلاقي کردن , پيوند خوردن , ملحق شدن , توام کردن , بهم رسيدن , بهم متصل کردن , ملحق کردن , مسلسل کردن , وصل کردن

join (to) : معمارى : متصل کردن

join a society : قانون ـ فقه : عضو انجمنى شدن

join clip : شيمى : گيره اتصال

join hands : توحيد مساعى کردن

join in marriage : وصلت دادن

join issue with a person : قانون ـ فقه : با کسى وارد مرافعه يا دعوى شدن

joinable : پيوند گير

joinder : پيوستگى ،الحاق ،اتفاق

joined : پيوسته , ملحق , تلاقي شده

joinery sawbench : علوم مهندسى : اره مدور نجارى

joinery work : علوم مهندسى : نجارى

joining : موتلف , وصال , انضمام , الحاق

joining point : معمارى : نقطه اتصال

joining shackle : علوم دريايى : بخوى زنجير

joint : مفصل , پيوند گاه , مشترک , تضامني , شراکتي , لولا

joint account : حساب مشترک

joint amphibious operations : علوم نظامى : عمليات مشترک اب خاکى

joint and several : قانون ـ فقه : تضامنى

joint and several guarantee : قانون ـ فقه : ضمانت تضامنى

joint and several reponsibility : قانون ـ فقه : مسئووليت تضامنى

joint bolt : معمارى : پيچ و مهره اتصالى

joint bond : بازرگانى : تعهد يا ضمانت مشترک

joint committee : قانون ـ فقه : کميسيون مشترک

joint declaration : قانون ـ فقه : بيانيه مشترک

joint demand : بازرگانى : تقاضاى مشترک

joint drain : عمران : زهکش عمودى

joint enterprise : بازرگانى : موسسه اقتصادى مشترک

joint grass : (گ.ش ).غاليون اصل ،علف پنير،علف ماست

joint grouting : معمارى : پر کردن درزها يا بندها

joint guarantor : قانون ـ فقه : ضامن تضامنى

joint heir : شريک الارث

joint hinge : معمارى : لولاى قدى

joint insurance : بازرگانى : بيمه اشتراکى

joint length : علوم مهندسى : طول اتصال

joint liability : قانون ـ فقه : تضامن

joint opening : عمران : دهانه يک درز

joint operations : علوم نظامى : عمليات مشترک مابين نيروهاى مسلح ارتش

joint owner : شريک الملک

joint ownership : مشاع

joint partnership : شرکت تضامني

joint petroleum office : علوم نظامى : دفتر امور سوخت رسانى مشترک نيروهاى مسلح در صحنه عمليات

joint pin : علوم مهندسى : خار اتصال

joint product offer : بازرگانى : فروش يک کالا همراه با کالاى ديگر

joint products : بازرگانى : محصولات مشترک

joint resistance : الکترونيک : مقدار مقاومت مفصل

joint resolution : تصميم مشترک

joint responsibility : مسئوليت مشترک , تضامن

joint services : بازرگانى : خدمات مشترک

joint servicing : علوم نظامى : دفتر خدمات و پشتيبانى مشترک از نيروهاى مسلح

joint shares : بازرگانى : سهام مشترک

joint stock : سهامي , شرکت سهامي

joint stock partnership : قانون ـ فقه : شرکت مختلط سهامى

joint strategic objectives : علوم نظامى : هدفهاى مشترک استراتژيکى

joint supply : بازرگانى : عرضه مشترک

joint washer : علوم مهندسى : واشر اتصال

joint weld : علوم مهندسى : جوشکارى اتصالى

joint zone : علوم نظامى : منطقه مشترک

joint, tongue and groove : عمران : اتصال کام و زبانه

joint sealing material : عمران : مواد درزبندى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

گزارش بررسی ویژگی های الگوریتمهای كنترل پایگاه داده
امتحان GMAT یا هوش تحصیلی
تحقیق درباره امنیت کامپیوتر و راه های حفاظت از آن
تحقیق درباره امنیت در شبكه های بی سیم
تحقیق درباره امنیت شبکه
مقاله درباره امنیت در شبکه ها
تحقیق درباره امنیت اطلاعات در شبكه
ناشنوایی و كم شنوایی
آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟
اقتصاد سیاسی رسانه ها
مدیریت آموزشی با عنوان آموزش و پرورش
ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست؟
آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران
بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان)
تحقیق جامع در مورد تورم
كار آفرینی و مدیریت نشاط
پاورپوینت انسان- طبیعت- معماری (نقد ویلا ساوا)
پاورپوینت انسان- طبیعت- معماری (تحلیل مرکز پژوهشی- تحقیقاتی درمانی دریاچه ارومیه)
پاورپوینت تحلیل فضای شهری (پل معلق آمل)