لغات مشابه
job input stream : کامپيوتر : مسيل ورودى برنامه

job management : کامپيوتر : مديريت برنامه

job name : کامپيوتر : نام برنامه

job number : کامپيوتر : شماره کار

job office : معمارى : دفتر کارگاه

job output stream : کامپيوتر : مسيل خروجى برنامه

job placement : روانشناسى : تعيين شغل

job satisfaction : روانشناسى : رضايت شغلى

job scheduler : کامپيوتر : زمان بند کارها

job schedulr : کامپيوتر : زمان بند برنامه

job security : بازرگانى : امنيت شغلى

job statement : کامپيوتر : حکم برنامه

job to job transition : کامپيوتر : فرايند جستجوى يک برنامه و فايل هاى مربوط به ان و اماده کردن کامپيوتر جهت اجراى يک کار خاص

job training : بازرگانى : اموزش شغلى

jobbery : سودجويى ،سوء استفاده ،مقاطعه ،کار چاق کنى

jobholder : کارمند،عضو ثابت موسسه

jobilate : خوشى کردن ،شادى کردن ،از خوشى فرياد زدن ،هلهله کردن

jobless : بي کار , کاري ندئرد , بي کاره , بي حرفه

joblessness : بي کاري

jobot : تورى يا چين چينى که براى ارايش درسينه بند زنانه ميگذارند

jobs : مشاغل

jocasta complex : روانشناسى : عقده يوکاستا

jock : سرباز اسکاتلندي

jock(ey) : ورزش : سوارکار حرفه اى

jockette : ورزش : سوارکار زن

jockey : چابک سوار , سوارکار , سوار کاري کردن

jockey room : ورزش : رختکن سوارکاران

jockeying : سوارکاري

jockstrap : بيضه بند

jocose : شوخي آميز

jocoserious : شوخى و جدى

jocosity : شوخى ،خوشحالى

jocular : شوخي آميز

jocularity : شوخ ،خوش مزگى ،طرب

jocularly : هزلا

jocund : سر چنگ

jocundity : شوخ طبعى

jocundly : با شوخى

jocundness : خوشى ،خوشدلى

jodhpur : شلوار چسبان سوارى

joel : (م.ل ).خداوند،يوئيل پيغمبر بنى اسرائيل

joepye weed : (گ.ش ).اذان الحمار،علف تب بر

jog : قدم تند کردن

jog(ging) cart : ورزش : ارابه سنگين براى تمرين

jog trot : يورتمه ،کار يکنواخت و اهسته

jogger : يورغهرو , هل دهنده

jogging : يورغه

joggle shackle : علوم دريايى : بخوى خميده

Joghesh : جغش

jogoslav : يوگوسلاوى ،اهل يوگوسلاوى

johannes : جوهانس

Johannesburg : ژوهانسبورگ

John : يوحنا , جان , يحيي

john aleay jones : جان که نام ديگران جوتراست

John Ashcroft : جان اشکرافت

john barleycorn : مشروب الکلى خانگى

john bull : لقب ملت انگليس

John Cray : جان کري

john done : (حق.ـ انگليس )اسم فرضى( مثل عمرو و زيد)

John Glenn : جان کلن

john hancock : امضاء خود سخص ،امضاء اصيل

john having come we dined : جان که امد ما ناهار خورديم ،پس از امدن جان ما ناهار خورديم

John Kerry : جان کري

John Paul II : ژان پل دوم

johnboat : قايق دراز و باريک

johnny : جنس نر , مرد انگليسي

johnny jump up : (گ.ش ).گل بنفشه امريکايى

johnny on the sopt : (د.گ -.امر ).حاضر و اماده

johnnycake : (امر ).نوعى کيک يا نان شيرمال

join : قرين شدن , پيوستن , پيوندن , تلاقي کردن , پيوند خوردن , ملحق شدن , توام کردن , بهم رسيدن , بهم متصل کردن , ملحق کردن , مسلسل کردن , وصل کردن

join (to) : معمارى : متصل کردن

join a society : قانون ـ فقه : عضو انجمنى شدن

join clip : شيمى : گيره اتصال

join hands : توحيد مساعى کردن

join in marriage : وصلت دادن

join issue with a person : قانون ـ فقه : با کسى وارد مرافعه يا دعوى شدن

joinable : پيوند گير

joinder : پيوستگى ،الحاق ،اتفاق

joined : پيوسته , ملحق , تلاقي شده

joinery sawbench : علوم مهندسى : اره مدور نجارى

joinery work : علوم مهندسى : نجارى

joining : موتلف , وصال , انضمام , الحاق

joining point : معمارى : نقطه اتصال

joining shackle : علوم دريايى : بخوى زنجير

joint : مفصل , پيوند گاه , مشترک , تضامني , شراکتي , لولا

joint account : حساب مشترک

joint amphibious operations : علوم نظامى : عمليات مشترک اب خاکى

joint and several : قانون ـ فقه : تضامنى

joint and several guarantee : قانون ـ فقه : ضمانت تضامنى

joint and several reponsibility : قانون ـ فقه : مسئووليت تضامنى

joint bolt : معمارى : پيچ و مهره اتصالى

joint bond : بازرگانى : تعهد يا ضمانت مشترک

joint committee : قانون ـ فقه : کميسيون مشترک

joint declaration : قانون ـ فقه : بيانيه مشترک

joint demand : بازرگانى : تقاضاى مشترک

joint drain : عمران : زهکش عمودى

joint enterprise : بازرگانى : موسسه اقتصادى مشترک

joint grass : (گ.ش ).غاليون اصل ،علف پنير،علف ماست

joint grouting : معمارى : پر کردن درزها يا بندها

joint guarantor : قانون ـ فقه : ضامن تضامنى

joint heir : شريک الارث

joint hinge : معمارى : لولاى قدى

joint insurance : بازرگانى : بيمه اشتراکى

joint length : علوم مهندسى : طول اتصال

joint liability : قانون ـ فقه : تضامن

joint opening : عمران : دهانه يک درز

joint operations : علوم نظامى : عمليات مشترک مابين نيروهاى مسلح ارتش

joint owner : شريک الملک

joint ownership : مشاع

joint partnership : شرکت تضامني

joint petroleum office : علوم نظامى : دفتر امور سوخت رسانى مشترک نيروهاى مسلح در صحنه عمليات

joint pin : علوم مهندسى : خار اتصال

joint product offer : بازرگانى : فروش يک کالا همراه با کالاى ديگر

joint products : بازرگانى : محصولات مشترک

joint resistance : الکترونيک : مقدار مقاومت مفصل

joint resolution : تصميم مشترک

joint responsibility : مسئوليت مشترک , تضامن

joint services : بازرگانى : خدمات مشترک

joint servicing : علوم نظامى : دفتر خدمات و پشتيبانى مشترک از نيروهاى مسلح

joint shares : بازرگانى : سهام مشترک

joint stock : سهامي , شرکت سهامي

joint stock partnership : قانون ـ فقه : شرکت مختلط سهامى

joint strategic objectives : علوم نظامى : هدفهاى مشترک استراتژيکى

joint supply : بازرگانى : عرضه مشترک

joint washer : علوم مهندسى : واشر اتصال

joint weld : علوم مهندسى : جوشکارى اتصالى

joint zone : علوم نظامى : منطقه مشترک

joint, tongue and groove : عمران : اتصال کام و زبانه

joint sealing material : عمران : مواد درزبندى

joint stock : سهامى ،داراى سرمايه مشترک

jointed : مفصل دار

jointing iron : علوم مهندسى : اهن اتصال

jointing material : علوم مهندسى : مواد پرکننده

jointing rule : معمارى : شمشه کرم بندى

jointing wood : معمارى : شمشه ملات

jointless : بي مفصل

jointly : تواماً , مشاعا , مشترکا , اشتراکاً , بالاشتراک , بالمشترکه , شراکتاً

jointly responsible : قانون ـ فقه : متضامن

jointly owned property : قانون ـ فقه : مال مشترک

joints : مفاصل

jointure : مهريه ملکى ،دارايى مشترک زن و شوهر،اجاره دارى مشترک و مشاعى

jointworm : کرم گندم

joist : نصب تير

joisted floor : معمارى : کف تيرکدار

joiting law : علوم مهندسى : قانون ژول

joke : هزل , متلک , فکاهي , شوخي بي مزه , بذله , شوخي , مزاح , شوخي کردن , مزه انداختن , مزاح کردن , جک

joke around : مسخرگي کردن , مسخره بازي درآوردن

joker : ژوکر , جوکر

jokes : فکاهيات

jokingly : بشوخى ،شوخى کنان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی اصول طراحی آنتن های حلقوی
بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای
بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع
بررسی جامع آفات گلخانه ای
بررسی جامع الکترواسپینینگ
بررسی آلومینیوم‌ و موارد استفاده آن
بررسی امنیت و خصوصی سازی RFID
شیوه سخنرانی موثر وفن بیان
جنبش نرم افزاری
جنگ دیجیتال
مقاله در مورد چاپگرهای جوهر افشان
مقاله در مورد چاپگرهای لیزری
چرا كامپیوتر كوانتومی مطالعه می‌شود؟
چشم‌انداز جهانی جامعه‌ی اطلاعاتی
چگونگی شبکه کردن با بلوتوث
چند پردازشگرهای مرتبط بوسیله یک شبکه
مقاله در مورد حافظه (RAM)
تحقیق در مورد حافظه های فلش
حافظه چیست؟