صفحه اصلی

joint products
بازرگانى : محصولات مشترک
کلمات مشابه

joint resistance : الکترونيک : مقدار مقاومت مفصل

joint resolution : تصميم مشترک

joint responsibility : مسئوليت مشترک , تضامن

joint services : بازرگانى : خدمات مشترک

joint servicing : علوم نظامى : دفتر خدمات و پشتيبانى مشترک از نيروهاى مسلح

معنی joint products به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری
دانلود پروتكل مدیریت گروه اینترنت (IGMP)
دانلود پرورش مهارت های سرپرستی
دانلود پنج توانمندی لازم در گستره كار رهبری
دانلود پنج نوع مدرسه شش محور سازمانی
دانلود پول در اقتصاد اسلامی
دانلود پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی
دانلود پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی
دانلود چارچوب هفت اس