صفحه اصلی

joint stock partnership
قانون ـ فقه : شرکت مختلط سهامى
کلمات مشابه

joint strategic objectives : علوم نظامى : هدفهاى مشترک استراتژيکى

joint supply : بازرگانى : عرضه مشترک

joint washer : علوم مهندسى : واشر اتصال

joint weld : علوم مهندسى : جوشکارى اتصالى

joint zone : علوم نظامى : منطقه مشترک

معنی joint stock partnership به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود مقاله برنامه های واكسیناسیون گاوهای شیری و گوشتی
دانلود دانلود مقاله بروسلوز یا تب مالت
دانلود بنزوات سدیم مورد مصرف در صنایع غذائی 1 - ویژگیها و روشهای آزمون
دانلود دانلود مقاله بهداشت دام
دانلود دانلود مقاله جوجه کشی بوقلمون
دانلود دانلود مقاله بیماری سل گاوی
دانلود دانلود مقاله بیماری ورم پستان و بهداشت پستان دام
دانلود دانلود مقاله بیماریهای گاوی
دانلود دانلود مقاله بیماری های طیور