صفحه اصلی

joint zone
علوم نظامى : منطقه مشترک
کلمات مشابه

joint, tongue and groove : عمران : اتصال کام و زبانه

joint sealing material : عمران : مواد درزبندى

joint stock : سهامى ،داراى سرمايه مشترک

jointed : مفصل دار

jointing iron : علوم مهندسى : اهن اتصال

معنی joint zone به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت بهایابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع
دانلود "پاورپوینت مصالح بتن، نحوه ساخت و انواع آن"
دانلود پاور پوینت مدرسه اولین گریس
دانلود پاورپوینت تقسیم بندی ادوار معماری حدید