لغات مشابه
kebab : ( )=kabob(فارسى است )کباب

kebbock : )kebbuck(تکه پنير،قالب بزرگ پنير

kebbuck : )kebbock(تکه پنير،قالب بزرگ پنير

keblah : قبله

keck : صداى قى کردن دراوردن ،اغ زدن ،تنفرداشتن

keckle : طناب پيچ کردن ،زنجير پيچ کردن

kedge : لنگر سنگين

kedge 1 : علوم دريايى : لنگرک

kedge 2 : علوم دريايى : از گل در اوردن با لنگرک

kedgeree : خوراک فرنگى که عبارت است ازماهى سردوبرنج جوشانده وتخم مرغ

keek : نگاهدزدانه

keel area : علوم هوايى : ناحيه برجسته جانبى تيرک زير هواپيماهاى دريايى که اغلب زير سطح اب قرار ميگيرد

keel block : عمران : تير حمالى که به کشش کار ميکند

keel depth : علوم نظامى : عمق ابخور ناو

keelboatman : کرجى بان رودخانه

keeled : داراى تبر ته ،زورقى

keeler : طشت

keelhaul : باطناب درزيرکشتى کشيدن ،(مج).،سخت مواخذه و توبيخ کردن

keen : تيز

Keen : تیز ، زیرک

Keen : تیز ، زیرک

keen edged : داراى لبه تيز،لب تيز

keen scented : داراى شامه تيز

keen set : مشتاق ،ارزومند،گرسنه

keen set for doing anything : ارزومند کردن کارى ،مشتاق کردن کارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود دانلود پاورپوینت فارسی 1 رشته علوم انسانی درس نهم (غرش شیران)
دانلود تحقیق پارادایم روش شناسی انسان شناختی
دانلود طرح كسب و كار كودكان كار
دانلود تحقیق درباره سوابق کشت و تولید مواد مخدر در جهان
دانلود تحقیق درباره سوابق پژوهش
دانلود دانلود پاورپوینت فارسی 1 رشته علوم انسانی درس هشتم (در سایه سار نخل ولایت)
دانلود تحقیق درباره سنسورهايي از نوع ذرات بيولوژيک
دانلود طرح كسب و كار توليد قاب با نمد
دانلود تحقیق درباره سنسور
دانلود طرح كسب و كار پرورش قارچ
دانلود تحقیق درباره سنگ هاي رسوبي
دانلود دانلود پاورپوینت فارسی 1 رشته علوم انسانی درس هفتم (جمال و کمال)
دانلود تحقیق درباره سنگواره
دانلود طرح كسب و كار تاسيس فرهنگ سرا
دانلود پاورپوینت درمورد روش شمارش پلاکت
دانلود دانلود پاورپوینت فارسی 1 رشته علوم انسانی درس ششم (مهر و وفا)
دانلود تحقیق درباره سنگ
دانلود طرح كسب و كار بافتني با ميل و قلاب
دانلود تحقیق بررسي و طراحي مبلمان شهري همگن و ثابت
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 56 روز