صفحه اصلی

keen set for doing anything
ارزومند کردن کارى ،مشتاق کردن کارى
کلمات مشابه

keen sighted : ژرف بين

keen eyed : تيزبين ،تيزنظر

keen sighted : تيزبين ،روشن بين

keen witted : تيزهوش ،باذکاوت ،زيرک

keener : نوحه گر

معنی keen set for doing anything به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود آشنایی با لوله های جریانی
دانلود روش تحقیق بررسی والدین و مسئولین مدارس در جهت كاهش مشكلات تربیتی واخلاقی
دانلود روش تحقیق بررسی وضعیت جمع آوری و دفع زباله های شهری تهران و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه سازی فرایند موجود
دانلود روش تحقیق بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج وعادی با آزمون MMPI
دانلود بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه ای
دانلود روش تحقیق بزهكاری و علل و انگیزه های آن
دانلود روش تحقیق تفاوت میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل
دانلود پروپزال جایگاه و نقش رسانه در پیشگیری از جرم درجامعه
دانلود پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها