صفحه اصلی

keen sighted
ژرف بين
کلمات مشابه

keen eyed : تيزبين ،تيزنظر

keen sighted : تيزبين ،روشن بين

keen witted : تيزهوش ،باذکاوت ،زيرک

keener : نوحه گر

keenly : از روى تيزهوشى ،بطور تيز،يا تند،مشتاقانه ،سخت ،زياد

معنی keen sighted به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود روش ساخت سدهای خاكی با هسته رسی
دانلود روش طراحی اصلاح شده برای آسفالت مخلوط گرم
دانلود "روش های مرمت و نگهداری راههای آسفالت شده ، پل ها و وسایل كنترل ترافیك"
دانلود روكش‌های آسفالته
دانلود زمین در آغاز شكل گیری
دانلود ساختار بتن و مصارف آن
دانلود تحقیق ساختمان سازی
دانلود تحقیق ساختمانهای فلزی
دانلود تحقیق سدهای خاكی