لغات مشابه
keener : نوحه گر

keenly : از روى تيزهوشى ،بطور تيز،يا تند،مشتاقانه ،سخت ،زياد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: