صفحه اصلی

keenness
تيزي
کلمات مشابه

keenness of sight : تيز بينى

keep : نگهداري کردن , نگه داشتن , حفظ نمودن , حفظ کردن , نگاهداري

keep a straight face : از خنده خوددارى کردن

keep aloof : فاصلهگرفتن

keep an open house : مهمان نواز بودن

معنی keenness به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود بررسی رابطه خشونت خانوادگی در دوران نوجوانی و جوانی
دانلود تحقیق قاعده لاضرر
دانلود تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزد
دانلود بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران
دانلود حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
دانلود طراحی و ساخت سیکل برایتون
دانلود تحقیق آزمایشگاه هیدرولیك ارزیابی و شبیه سازی عملكرد شبكه آبرسانی شهر فریمان
دانلود تحقیق درباره آب
دانلود تحقیق درباره آبرسانی شهری