صفحه اصلی

keep in containment
محدود نگاهداشتن
کلمات مشابه

keep in trust : قانون ـ فقه : به عنوان امانت نگهدارى کردن چيزى

keep informed : در جريان گذاشتن

keep me informed of that : مرا از ان اگاه سازيد

keep of the (great)seal : مهردار سلطنتى

keep off : دور شدن ،دورى کردن

معنی keep in containment به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله بررسی پرورش ماهی
دانلود مقاله بررسی پلی كربنات ترمو پلاستیك آروماتیك بر پایه بیس فنول A
دانلود مقاله بررسی پلی كربنات ها
دانلود مقاله بررسی پوكی استخوان
دانلود مقاله بررسی تئوری حسابداری (2)
دانلود مقاله بررسی تئوری یادگیری و انواع آن
دانلود مقاله بررسی تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی كارمندان اداره كل مالیتهای غرب تهران
دانلود مقاله بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی نوجوانان
دانلود مقاله بررسی تأثیر تماشای تلویزیون بر كیفیت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی