صفحه اصلی

keep informed
در جريان گذاشتن
کلمات مشابه

keep me informed of that : مرا از ان اگاه سازيد

keep of the (great)seal : مهردار سلطنتى

keep off : دور شدن ،دورى کردن

keep on : ادامه دادن ،بازهم نگاه داشتن

keep on at a person : کسى را با سرزنش و تقاضاهاى پى درپى بستوه اوردن

معنی keep informed به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت نقش پوزیشن در اختلالات لیبر و زایمان
دانلود دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد رشته مدیریت 257 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت الكتریسیته و مغناطیس 40 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت الکتریسیته 11 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت امنیت غذایی 45 اسلاید
دانلود پاورپوینت نقش همراه و همسر
دانلود دانلود پاورپوینت امکانات به اشتراک گذاری منابع از راه دور 30 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت انبار و فرآیند کار در انبار 32 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت انسان شناسی فرهنگی 14 اسلاید