لغات مشابه
knowing : کاردان ،فهميده ،با هوش ،زيرکانه

knowing faculty : قوه دانش( يادانستن)

knowingly : دانسته , عاما

knowingness : فهميدگى ،زيرکى

knowledge : دانائي , دانستگي , وقوف , اطلاع , عرفان , معرفت , معلومات , شناخت , دانش

knowledge engineering : کامپيوتر : مهندسى معلومات

knowledge industries : کامپيوتر : صنايع اطلاعاتى

knowledge is power : دانايى توانايى است ،توانابودهرکه دانابود

knowledge of a language : دانستن زبانى

knowledge of persons : شناسايى اشخاص

knowledge of results : روانشناسى : اطلاع از نتايج

knowledge representation : کامپيوتر : نمايش معلومات

knowledge work : کامپيوتر : کار اطلاعاتى

knowledgeable : باعلم

known : شناخته , دانسته , معلوم , شناخته شده , برملا

known as : متصف , موسوم به

known by everybody : همه کس اوراميشناسد،معروف همه است

known to the police : قانون ـ فقه : داراى سابقه در شهربانى

knox cube test : روانشناسى : ازمون مکعبهاى ناکس

knub : پس مانده

knuckle : قرحه روده

knuckle bone : کعب ،قاب بازى ،سه قاب ،(درانسان ) برامدگى بندانگشت

knuckle bow : (درشمشير )کارد،انگليسى( حائل)

knuckle duster : بوکس باز

knuckle guard : (د رشمشير )کارد،انگليسى( حائل)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود دانلود پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری
دانلود پاورپوینت پول و بانکداری
دانلود پاورپوینت درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم
دانلود پاورپوینت درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم
دانلود پاورپوینت نظارت بر عملکرد کامپیوتر
دانلود پاورپوینت درس سوم انسان و محیط زیست یازدهم
دانلود پاورپوینت درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم
دانلود پاورپوینت استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده
دانلود پاورپوینت درس اول انسان و محیط زیست یازدهم
دانلود دانلود فایل سرت Cert گوشی سامسونگ گلکسی نوت 4 مدل Samsung Galaxy Note 4 SM-N910 با لینک مستقیم
دانلود پاورپوینت روباتیک
دانلود پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هفتم
دانلود دانلود پروژه پریمیر به سبک استارت Style Opener
دانلود پاورپوینت ACRONIS TRUE IMAGE
دانلود دانلود فایل سرت Cert گوشی سامسونگ گلکسی نوت اج مدل Samsung Galaxy Note Edge SM-N915G با لینک مستقیم
دانلود پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی هفتم
دانلود پاورپوینت تاریخچه ویندوز
دانلود پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی هفتم
دانلود پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی هفتم