صفحه اصلی

lack love
ادم بى عشق
کلمات مشابه

lackadaisical : نازدار،بى حال ،بى اشتياق

lackadaisically : ناز،از روى بيحالى ،باوانمود کردن بيحالى

lackadaisicalness : (بيحالى از روى ناز ) ناز

lackadaisy : )=lackaday(حرف ندا،علامت افسوس وتعجب

lackaday : )=lackadaisy(حرف ندا،علامت افسوس وتعجب

معنی lack love به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود خلاقیت و نوع آوری در مدیریت
دانلود سیستم مدیریت HSE
دانلود رفتار سازمانی مثبتگرا
دانلود سازمانهای مجازی
دانلود فرایند تحلیل سلسله مراتبی
دانلود فرایند تشخیص برای بالندگی سازمان
دانلود فعالیت های ترفیعی و تشویقی
دانلود قابلیت ها و ساختار سیستم ها و نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین
دانلود مدل های پیش بینی ورشکستگی