صفحه اصلی

lack of talent
بي استعدادي
کلمات مشابه

lack vt : با گلوله سوراخ کردن( کشتى)

lack love : ادم بى عشق

lackadaisical : نازدار،بى حال ،بى اشتياق

lackadaisically : ناز،از روى بيحالى ،باوانمود کردن بيحالى

lackadaisicalness : (بيحالى از روى ناز ) ناز

معنی lack of talent به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود درد و فرهنگ
دانلود دانلود روانشناسی شخصیت (سالم)
دانلود دانلود تحقیق برخی نظریه های افلاطون
دانلود دانلود بررسی تفاوتهای نسل جدید و قدیم
دانلود دانلود پژوهش مدد كاری
دانلود دانلود ارزیابی آبریزش دهان
دانلود دانلود واقعیت - انتزاع
دانلود دانلود رنگ در تاریخ ایران
دانلود دانلود پژوهش از دلاكروا تا نئوامپرسیونسیم