صفحه اصلی

lackadaisical
نازدار،بى حال ،بى اشتياق
کلمات مشابه

lackadaisically : ناز،از روى بيحالى ،باوانمود کردن بيحالى

lackadaisicalness : (بيحالى از روى ناز ) ناز

lackadaisy : )=lackaday(حرف ندا،علامت افسوس وتعجب

lackaday : )=lackadaisy(حرف ندا،علامت افسوس وتعجب

lackbrain : ادمى تهى مغز،ادم بى کله ،ادم کله خشک ،دم خشک دماغ

معنی lackadaisical به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود بتن عبور دهنده نور
دانلود بتن غلطکی
دانلود بتن ها ی دیر گداز
دانلود بتن و انواع آن
دانلود بتن و خواص آن
دانلود بتن های توانمند و ویژه
دانلود دانلود مقاله سیستم های فتوولتائیک یا سلول های خورشیدی
دانلود بتنهای مقاوم در اجرا
دانلود برآورد مولفه های نیروهای آئروالاستیك بر سازه های بلند