صفحه اصلی

lackadaisicalness
(بيحالى از روى ناز ) ناز
کلمات مشابه

lackadaisy : )=lackaday(حرف ندا،علامت افسوس وتعجب

lackaday : )=lackadaisy(حرف ندا،علامت افسوس وتعجب

lackbrain : ادمى تهى مغز،ادم بى کله ،ادم کله خشک ،دم خشک دماغ

lackey : چاکري کردن

lacking : فاقد

معنی lackadaisicalness به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود روش تحقیق بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی
دانلود بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان دوره متوسطه
دانلود پاورپوینت اهرام مصر باستان
دانلود روش تحقیق و پیشینه بررسی هوش هیجانی در رابطه با سلامت روانی