صفحه اصلی

lackaday
)=lackadaisy(حرف ندا،علامت افسوس وتعجب
کلمات مشابه

lackbrain : ادمى تهى مغز،ادم بى کله ،ادم کله خشک ،دم خشک دماغ

lackey : چاکري کردن

lacking : فاقد

lacking appetite : بي اشتها

lackland : بى زمين ،بى ملک

معنی lackaday به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت میدان
دانلود پاورپوینت استراتژیهای تولید
دانلود پاورپوینت معماری سبز
دانلود "جزوه تایپ شده، رنگی و مصور ""ترجمه متون و قواعد عربی اول دبیرستان"""