صفحه اصلی

lacking
فاقد
کلمات مشابه

lacking appetite : بي اشتها

lackland : بى زمين ،بى ملک

lackluster : بى نور،تاريک ،بدون زرق وبرق ،تار وبى برق

lackvt : نداشتن ،فاقدبودن ،کم داشتن ،نيازمندبودن ،احتياج داشتن ،کم بودن

lackwit : ادم بيهوش

معنی lacking به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزد
دانلود بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران
دانلود حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
دانلود طراحی و ساخت سیکل برایتون
دانلود تحقیق آزمایشگاه هیدرولیك ارزیابی و شبیه سازی عملكرد شبكه آبرسانی شهر فریمان
دانلود تحقیق درباره آب
دانلود تحقیق درباره آبرسانی شهری
دانلود مقاله درباره رشد اقتصادی و تعریف آن
دانلود مقاله درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی