صفحه اصلی

lackluster
بى نور،تاريک ،بدون زرق وبرق ،تار وبى برق
کلمات مشابه

lackvt : نداشتن ،فاقدبودن ،کم داشتن ،نيازمندبودن ،احتياج داشتن ،کم بودن

lackwit : ادم بيهوش

laconian : ولايتى از يونان باستان

laconic : مختصر گو , موجز

laconicism : کوته سخنى ،کوته نويسى

معنی lackluster به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود جوشکاری لیزر Laser Beam Welding
دانلود ترجمه مقاله نظریه پایداری سازه ها Structural stability
دانلود ترجمه مقاله معماری تبدیل USB به سریال Impact of Architecture on Performance of USB to Serial Adapters
دانلود ترجمه مقاله اساس NTFS (اصول ) NTFS Basics
دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی عملکرد یا کار JIT در یک گارگاه چاپخانه SIMULATION OF JIT PERFORMANCE
دانلود تحقیق در مورد قطران تبریزی
دانلود مقاله کشتن اژدها توسط گشتاسب
دانلود مقاله کمدی اسپانیایی
دانلود مقاله کسب اطلاعات درمورد مسائل مختلف