صفحه اصلی

lackvt
نداشتن ،فاقدبودن ،کم داشتن ،نيازمندبودن ،احتياج داشتن ،کم بودن
کلمات مشابه

lackwit : ادم بيهوش

laconian : ولايتى از يونان باستان

laconic : مختصر گو , موجز

laconicism : کوته سخنى ،کوته نويسى

laconism : کوته نويسى ،کوته سخنى ،سخن پر مغز،گفته پر مغز

معنی lackvt به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دستورالعمل اجرای جوشکاری ترمیت
دانلود تحقیق کامل در مورد خودرو
دانلود مفاهیم کلی و پایه اقتصاد سلامت
دانلود برنامه بهبود کیفیت بیمارستان