صفحه اصلی

lackwit
ادم بيهوش
کلمات مشابه

laconian : ولايتى از يونان باستان

laconic : مختصر گو , موجز

laconicism : کوته سخنى ،کوته نويسى

laconism : کوته نويسى ،کوته سخنى ،سخن پر مغز،گفته پر مغز

lacquer : لاک و الکل زدن , لاکالکل

معنی lackwit به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود "دختران، سن رشد و مسئولیت كیفری"
دانلود پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)
دانلود بررسی موضوع دیه ها
دانلود دیوان بین‎ المللی دادگستری
دانلود دیوان عدالت اداری
دانلود "روابط صحیح انسانی: آیا حقوق بشر، لباس جدید امپراطور ها از بکارگیری روابط بین المللی است؟"
دانلود سیاست جنایی اسلام
دانلود تحقیق سیاست خارجی
دانلود شروط ثبات در معاملات نفتی بین المللی