صفحه اصلی

laconic
مختصر گو , موجز
کلمات مشابه

laconicism : کوته سخنى ،کوته نويسى

laconism : کوته نويسى ،کوته سخنى ،سخن پر مغز،گفته پر مغز

lacquer : لاک و الکل زدن , لاکالکل

lacquer enamel : علوم مهندسى : لاک

lacquer paint : عمران : رنگ لاکى

معنی laconic به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود "اتصالات کف ستون ، محاسبه و روشهای اجرای آن"
دانلود تحقیق اثرات نور در طبیعت
دانلود تحقیق ریسک و بازده
دانلود "تحقیق اجرا، تیرها و شمع ها"
دانلود بررسی اجرای آسفالت گرم
دانلود مقاله اجزاء ساختمان (پی نواری)
دانلود مقاله احداث باغ در اراضی شیبدار
دانلود تحقیق در مورد ازمكانیك خاك وآز
دانلود اندازه گذاری و تلرانس گذاری هندسی