صفحه اصلی

laconism
کوته نويسى ،کوته سخنى ،سخن پر مغز،گفته پر مغز
کلمات مشابه

lacquer : لاک و الکل زدن , لاکالکل

lacquer enamel : علوم مهندسى : لاک

lacquer paint : عمران : رنگ لاکى

lacquer preservative : علوم مهندسى : لاک جلوگيرى کننده از فساد

lacquer=lacker : معمارى : لاک

معنی laconism به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی
دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم
دانلود دانلود پاورپوینت HACCP در تولید بستنی
دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان دهی و مدیریت کلاس