لغات مشابه
lacquer enamel : علوم مهندسى : لاک

lacquer paint : عمران : رنگ لاکى

lacquer preservative : علوم مهندسى : لاک جلوگيرى کننده از فساد

lacquer=lacker : معمارى : لاک

lacquey : )lackey(پادو،فراش ،چاکرى کردن ،نوکرى کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود پاورپوینت شیوه‌های تامین مالی در ایران
:: دانلود تحقیق جامع و کامل شیوه‌های تامین مالی در ایران
:: دانلود پاورپوینت ضوابط طراحی سینما
:: دانلود نرم افزارجامع پیانوی مجازی (ویندوزی)
:: دانلود "تحقیق جامع و کامل شرکت های سهامی ،قوانین تأسیس،انتشار سهام، پذیره نویسی، بورس و فرا بورس و انحلال شرکت ها"
:: دانلود ترجمه شده مدل تصمیم گیری مزایده معكوس چندصفتی بر مبنای برنامه ریزی خطی
:: دانلود ترجمه شده درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن
:: دانلود تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود
:: دانلود الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های مدیریت پروژه
:: دانلود اثرات متعادل کننده‌ی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی
:: دانلود سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام