صفحه اصلی

lacquer
لاک و الکل زدن , لاکالکل
کلمات مشابه

lacquer enamel : علوم مهندسى : لاک

lacquer paint : عمران : رنگ لاکى

lacquer preservative : علوم مهندسى : لاک جلوگيرى کننده از فساد

lacquer=lacker : معمارى : لاک

lacquey : )lackey(پادو،فراش ،چاکرى کردن ،نوکرى کردن

معنی lacquer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای زندگی
دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی شغلی
دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزشیابی آموزشی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ سازمانی