صفحه اصلی

lacquer enamel
علوم مهندسى : لاک
کلمات مشابه

lacquer paint : عمران : رنگ لاکى

lacquer preservative : علوم مهندسى : لاک جلوگيرى کننده از فساد

lacquer=lacker : معمارى : لاک

lacquey : )lackey(پادو،فراش ،چاکرى کردن ،نوکرى کردن

lacrimal : ( )lachrymal(تش ).اشکى ،اشک اور،کيسه اشک ،استخوان اشکى چشم ،ويژه اشک

معنی lacquer enamel به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر قند 40 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت ماشین برداش چغندر قند
دانلود دانلود پاورپوینت ماشین های کشاورزی
دانلود دانلود پاورپوینت ماشین های کود آبیاری
دانلود دانلود پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز
دانلود دانلود پاورپوینت مبدا اولیه یونجه
دانلود دانلود پاورپوینت مدیریت علفهای هرز گندم
دانلود دانلود پاورپوینت مرغ بندواش
دانلود پاورپوینت سیستم متدولوژی های سیستمی