صفحه اصلی

lacquey
)lackey(پادو،فراش ،چاکرى کردن ،نوکرى کردن
کلمات مشابه

lacrimal : ( )lachrymal(تش ).اشکى ،اشک اور،کيسه اشک ،استخوان اشکى چشم ،ويژه اشک

lacrimation : ايجاد اشک

lacrimatory factor : شيمى : عامل اشک زا

lacrosse field : ورزش : زمين لاکراس

lactam : شيمى : لاکتام

معنی lacquey به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت بررسی سرطان کولو رکتال
دانلود پاورپوینت علوم سوم درس نیرو همه جا
دانلود پاورپوینت بررسی سقط جنین در قانون مذهب و باورها
دانلود پاورپوینت بررسی سلسله تک سلولیها
دانلود پاورپوینت بررسی سلولهای عضلانی
دانلود پاورپوینت بررسی جامع سنگ
دانلود پاورپوینت بررسی سنگ شكن
دانلود پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی
دانلود پاورپوینت بررسی سنگهای دگرگونی