لغات مشابه
lama : لاما

lama teshu : رئيس کشيشان بودايى مغولستان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: