لغات مشابه
lamp bulb efficiency : الکترونيک : بازده لامپ

lamp connector : الکترونيک : رابط لامپ

lamp cord : الکترونيک : سيم لامپ

lamp dimmer : الکترونيک : تيره کننده لامپ

lamp reflector : الکترونيک : اينه نورافکن

lamp socket : الکترونيک : سرپيچ

lamp chimney : لوله لامپا

lamp hour : الکترونيک : لامپ - ساعت

lamp shade : حباب

lamp stand : چراغ دان

lampad : چراغ ،شمعدان

lampas : کام کردن ،کام اماس کام دهان اسب يکجور پارچه ابريشمى گلدار

lampblack : سياه يکدست

lampereel : يکجور ماهى

lampholder : الکترونيک : سرپيچ لامپ

lamplight : روشنائى چراغ

lamplighter : چراغ چى ،چوب يا کاغذى که ،با ان چراغ را روشن ميکنند

lamponery : هجونامه سازى

lampoon : هجو کردن , هجوي

lampooner : هجونويس

lampoonist : هجوساز

lamppost : تير چراغ ،تير لامپا

lamprey : (ج.ش ).مارماهى

lampron : چراغ موشى ،چراغ فيتله اى که درچراغانى بکار ميرود

lamps : مصابيح

lampshade : آباژور

lamster : )lamister(فرارى ،فرارى از قانون

lanai : veranda(، )=porchايوان ،رواق

lanary : انبار پشم

lanate : پشمى ،پشمالو

lancastrian : اهل ،در انگليس طرفدار يا عضو خانواده سلطنتى لنکستر

lance : نشتر زدن , نيزه , ضربت نيزه

lance corporal : درجه اى که کار سرجوخه را ميکند ولى حقوق سرباز را ميگيرد

lancelet : نيشتر،(ج.ش ).نيزه ماهى

lanceolate : نيزه مانند

lancepain : دردى که تيرميکشد،تير

lancer : نيزه انداز , نيزه زن

lancet : نيشتر , نشتر

lancet window : پنجره نوک تيز

lanceted : داراى پنجره يا طاق نوک تيز

lancethrust : زخم نيزه

lanciation : سوراخ کردن يا تير کشيدن ،دردتير کشنده ،تير

lancinate : بانيزه سوراخ کردن ،پاره کردن

lancinating : تير کشنده ،سوراخ کننده

lancination : پاره سازي

land : نشستن , به خشکي آمدن , خاک , بزمين نشستن , بر زمين نشستن , پياده کردن , سرزمين , ارض , ديار , فرود آمدن , به زمين نشستن , فرود آوردن

land agent : قانون ـ فقه : دلال معاملات ملکى

land alide : عمران : لغزش زمين

land arm mode : علوم نظامى : سيستم کامپيوترى کنترل دستى و خودکار فرود هواپيما

land capacity : زيست شناسى : کاراورى زمين

land development : بازرگانى : احياى اراضى

land distribution : بازرگانى : توزيع اراضى

land forming : عمران : شکل دادن زمين

land grading : عمران : تسطيح زمين

land grant : زمين اعطايى دولت ،اعطاى اراضى

land grave : کنت قديم المانى

land improvements : بازرگانى : عمران و ابادانى زمين

land map : معمارى : نقشه جغرافيايى

land measurer : زمين پيما،مساح

land n : خشکى ،خاک ،سر زمين ،ديار،کشور،قوم ،مردم ،ملت ،ملک ،خطه

land of promise : زمين موعود

land of the rising sun : کشور ژاپن

land office : اداره املاک وثبت اراضى

land office business : کار وسيع وبسيط وسريع ،کارپر سود يا پر موفقيت

land plaster : گج ،صخره گچى ظريفى که بعنوان کود براى اصلاح خاک بکار ميرود

land policy : بازرگانى : سياست اقتصادى مربوط به زمين

land reforms : اصلاحات ارضي

land register : معمارى : ثبت املاک

land restoration : زيست شناسى : بازسازى زمين

land scaping : عمران : محوطه سازى و ايجاد فضاى سبز

land slip : عمران : ريزش سنگ از کوه

land sturm : نام نويسى همگانى

land tail : باقيمانده زمينى يکان ،بنه زمينى ،(قسمتى از يکان هوارو يا هوابرد که از راه زمين به سر پل هدايت مى شود)

land tax : ماليات بر اراضي

land tenure : بازرگانى : اجاره دارى زمين

land vi : بخشکى امدن ،پياده شدن ،فرود امدن ،بزمين رسيدن ،پائين امدن

land bank : بانکى که زمين را در برابر پو ل گرو بر ميدارد

land breeze : نسيم خشکى ،نسيمى که از زمين بسوى دريا بوزد

land carriage : بار کشى زمينى ،حمل و نقل خشکى

land crab n : خرچنگى که در زمين زندگى مى کند ولى در دريا تخم مى ريزد

land force n : نيروى زمينى

land girl n : دخترى که کارهاى صحرايى ميکرد

land hunger : از براى بدست اوردن ياملک ،حرص ملاکى

land lady : زن ميزبان ،زن صاحب ملک

land lubber : ادم دريا نديده ،ادم کشتى نديده ،ادم خشکى مانده

land poor : داراى زمين هاى زيادى که بى فايده است ويا بگرورفته ،زمين دار

land service : خدمت نظام در نيروى زمينى

land shark : غارتگرکرانه ،کسيکه ملوانان رادردرياغارت مى کنديابمال انها انگل ميشود

land sick : کند رونده بواسطه نزديکى بخشکى

land surveyor : زمين پيما،سياح

land swell : خيزاب يا غلت اب نزديک کرانه

land tag : مجلس قانون گذارى پروس ،لاندتاک

land tie : تير يا جرزى که قسمتى از ديوار را بزمين اتصال ميدهد

landau : کالسکه کروکى

landaulet : کالسکه کروکى کوچک

landaulet n : گردونه کوچکى که پوششى دارد

landdau : يکجور گردونه چهارچرخه که پوشش ان داراى دو قسمت است

landding : ورود بخشکى ،کرانه رسمى ،فرودگاه ،پاگرد

landed : وابسته بزمين , زمين دار , فرود آمده

landed a : زمينى ،که عبارت از زمين است ،ملکى ،ملک دار،ملک ،زمين ،مستقل

landed property : عقار

landed terms : بازرگانى : قيمت کالا به شرط تخليه در مقصد

landed weight : بازرگانى : وزن کالا هنگام تخليه

lander : علوم هوايى : فضاپيمايى که ميتواند به ارامى روى سطح سياره موردنظر بنشيند

landfall : ريزش زمين

landfall n : ورود بخشکى ،ديدار خشکى ،زمينى که ناگهان بميراث کسى درايد

landform : تغييرات سطح زمين در اثر عوامل طبيعى

landgrave : لقب برخى از شاهزادگان المانى کنت زمين همان است

landgravine : لقب برخى از شاهزادگان المانى است

landholder : زمين دار , صاحب ملک

landing : فرودگاه هواپيما , پاگردان , پاگردپله ها , فرود

landing aids : علوم نظامى : وسايل کمک ناوبرى فرود هواپيما وسايل کمکى فرود هواپيما

landing aircraft : علوم نظامى : هواپيماى در حال فرود

landing angle : علوم هوايى : زاويه فرود

landing beach : علوم نظامى : ساحل پياده شدن

landing beam : علوم نظامى : نورافکن هدايت زمينى هواپيما براى فرود

landing craft : کرجى ساحلى

landing craft (assault) (lca) : علوم نظامى : ناوچه هجومى اب خاکى

landing craft assault (lca) : علوم دريايى : قايق نيرو پياده کن

landing craft raiding : علوم دريايى : قايق هجومى

landing craft tank (lct) : علوم دريايى : ناو تانک پياده کن

landing gear : عراده هواپيما

landing hill : ورزش : تپه فرود

landing light : علوم هوايى : چراغ فرود

landing net : ورزش : تور ماهيگيرى با دسته کوتاه يا بلند

landing place : مسقط

landing ship : علوم دريايى : ناو نيرو پياده کن

landing ship dock : علوم نظامى : اسکله فرود اب خاکى

landing slab : معمارى : تاوه پاگرد

landing spot : علوم دريايى : نقطه فرود

landing vehicle : علوم نظامى : خود روشنى دار اب خاکى

landing wires : علوم هوايى : سيمهايى براى متحمل شدن نيروهاى وارد بر سازه هواپيما در حال فرود

landing place : فرودگاه اسکله

landing stage : فرودگاه ،اسکله ،بارانداز،صفه

landless : بدون زمين

landloper : خانه بدوش ،ولگرد

landlord : موجر , ملاک , صاحبخانه , خانه خدا , صاحب خانه , مالک , صاحب ملک

landlord and tenant act : قانون ـ فقه : قانون موجر و مستاجر

landlordism : بازرگانى : نظام اربابى

landlubber : ادم دريا نديده ،معتاد بزندگى برى

landmark : واقعه برجسته

landmass : منطقه وسيعى از زمين

landocracy : گروه زمين د ارها،گروه ملک دارها،دسته ملاکها

landowner : صاحب ملک

landplane : علوم هوايى : هواپيمايى که قادر به برخاستن از سطح زمين که شامل برف و يخ نيز ميگردد ميباشد

landrail : ابچليک صحرايى

landright : حقالارض

lands : اراضي

lands man : ملوان ناازموده ،ملوان تازه کار،اهل خشکى

landscape : چشم انداز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

قانون جذب
سورس رینگتون بالیودی
پاورپوینت بررسی باغ شازده ماهان کرمان
پاورپوینت بررسی باغ فتح آباد تبریز
پاورپوینت بررسی باغ های ایرانی
پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو
پاورپوینت بررسی مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی
پاورپوینت بسته بندی شیر و فرآورده های لبنی
پاورپوینت بسته بندی اتمسفر اصلاح شده
پاورپوینت بررسی بسته بندی گوشت
پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان
پاورپوینت باغهای صخره‌ای و كاربرد آن در معمـاری فضای سبز
پاورپوینت بررسی هموروئید (بواسیر)
پاورپوینت بررسی رابطه انسان و طبیعت باغ های ایرانی
پاورپوینت بررسی شش بنای مهم بین النهرین
پاورپوینت بررسی شش مورد از بناهای معروف یونان
پاورپوینت شناخت فضاها و عملكردها و روابط آنها
پاورپوینت بررسی نمای شیشه ای اسپایدر
پاورپوینت بررسی مكانیزم های سوییچینگ در سیستم های مخابرات