صفحه اصلی

law breaking
خلاف کار , قانون شکني
کلمات مشابه

law court : محکمه

law enactment : وضع قانون

law faculty : قانون ـ فقه : دانشکده حقوق

law french : اصطلاحات اميخته با فرانسه که در زبان حقوقى بکار ميرود

law of additivity of reaction heat : شيمى : قانون جمع پذيرى گرماى واکنش

معنی law breaking به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود معرفی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)
دانلود مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS)
دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)
دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 ماده ای