صفحه اصلی

law of conservation of energy
شيمى : قانون بقاى انرژى
کلمات مشابه

law of conservation of mass energy : نجوم : قانون بقاى جرم - انرژى

law of constant proportions : شيمى : قانون نسبتهاى ثابت

law of contiguity : روانشناسى : قانون مجاورت

law of continvity : اتصال

law of contract : بازرگانى : قانون قرارداد

معنی law of conservation of energy به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق خودکارآمدی تحصیلی
دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق رسانه
دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق رضایت تحصیلی
دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق روان درمانی