لغات مشابه
lead blue : سربي

lead coat : علوم مهندسى : روکش کردن سربى

lead covered cable : علوم مهندسى : کابل با غلاف سربى

lead in insulator : الکترونيک : عايق سيم انتن

lead in wire : الکترونيک : سيم رابط

lead off : اغاز،شروع ،پيشقدمى

lead poisonning : مسمويت از سرب

lead tin solder : علوم مهندسى : قلع لحيم کارى

lead works : کارخانه سرب گدازى

leadchromate : رنگ زرد فرنگى

leadden limbs : پيشوا،قائد،رهبر،پيشرو،راهنما،سرکرده ،رئيس ،اسپ

leaded : سرب گرفته ،سرب دار

leaden : سربي رنگ , سربي , مانند سرب

leader : پيشقدم , زعيم , پيشوا , نقيب , سر دسته , راهبر , رهبر , ليدر , سردمدار , طلايه , مقتدل , رائس , سرکرده , سردسته

leader appointing : تولي

leader merchandising : بازرگانى : پيشرو در عرضه

leader of a caravan : چاوش

leader of village : دهخدا , کدخدا

leader pricing : بازرگانى : پيشرو در قيمت گذارى

leaderette : سر مقاله کوچک

leaderless : بي رهبر

leaders : رؤوس , روسا

leadership : سرکردگي , نقابت , امامت , سري , پيشوايي , رهبري , چاوشي

leading : منجر , رهنمايي

leading string : ريسمانى که پيشتر کودکان را بوسيله ان راه رفتن مى اموختند

leading article : سرمقاله ،کالايى که ارزان مى فروشندتاخريداران رابکالاهاى ديگرجلب کند

leading astray : مظل

leading case : نمونه ياسابقه قضائى

leading current : الکترونيک : شدت پيش افتاده

leading edge model : کامپيوتر : يک ميکروکامپيوتر کم هزينه که با کامپيوتر شخصى IBM سازگار است

leading insurer : بازرگانى : بيمه گر اصلى

leading lady : ستاره زنى که نقش اول را درنمايش يا سينما بعهده دارد

leading lady or man : بازيگر عمده

leading man : هنرپيشه مرد اول نمايش يا فيلم سينمايى

leading nations : ملت هاى بزرگ

leading region : بازرگانى : نواحى پيشرو

leading seaman : علوم دريايى : مهناوى يکم

leading ship : علوم دريايى : ناو نوک

leading to : منجر به , منتهي به

leading zeros : کامپيوتر : صفرهاى مقدم

leadingquestion : پرسش راهنما،پرسشى که کمک به پيدا کردن پاسخ ميدهد

leadoff : عازم شدن ،عزيمت کردن ،رهبرى کردن ،رهبرى ،اغاز،ضربت

leadpencil : مداد سربى ،يا گرافيتى

leadpoisoning : مسموميت از سرب

leads and lags : بازرگانى : سبقت ها و تاخيرها

leadscrew : علوم مهندسى : هرزگرد

leaer : رهنما

leaf : برگ , برگ دادن

leaf brake : علوم هوايى : خم کن

leaf brass : تنکه برنج ،برنج ورقه ،فوفه

leaf bud : (گ.ش ).غنچه برگ

leaf fat : لايه پيه دور گرده خوک

leaf spring : عمران : فنر تيغه اى

leaf mould : خاک برگ دار

leaf shaped : برگي

leafage : )foliage(برگها

leafhopper : (ج.ش ).انواع حشرات از راسته نيم بالان( خانواده زنجره وجيرجيرک)

leafiness : پربرگى ،شباهت برگ

leafless : بي برگ

leaflessnes : بى برگى ،برهنگى

leaflet : برگچه

leaflet bomb : علوم نظامى : بمب حاوى اعلاميه يا اوراق تبليغاتى

leafstalk : ساقه برگ

leafy : برگدار , پر برگ , برگه دار

league : گروه ورزشي

leaguer : عضو اتحاديه

leak : نشت کردن , رخنه , رسوخ کردن , ترالولوش کردن

leak coil : علوم مهندسى : بوبين عرضى

leak proof : علوم مهندسى : متراکم

leakage : چکه , تراوش , نشتي

leakage drop : الکترونيک : افت نشتى

leakage flux : الکترونيک : شاره هرز

leakage resistance : الکترونيک : مقدار مقاومت نشت

leakage water : معمارى : نشتاب

leaker : علوم نظامى : گلوله يا بمب شيميايى فاسد يا خراب

leaking : مترشح , نشت

leakless : بي رخنه

leaky : نشست کننده , رخنه دار

leal : (اسکاتلند )وظيفه شناس ،حقشناس ،وفادار،صادق ،بى عيب ،دوست

leal meat : گوشت لخم

lean : تکه دادن , کم سود , لم دادن , متمايل شدن , وادادن , لخم , تکيه کردن , تکيه زدن , بي گوشت , پشت دادن

lean gas : علوم مهندسى : گاز رقيق

lean lime : عمران : اهک ضعيف

lean mix : عمران : بتن کم سيمان يا بتن ضعيف

lean mixture : علوم مهندسى : مخلوط رقيق

lean to : گرايش کردن

lean to : ورزش : پناهگاه موقت

leaning : تکيه

leanness : هزال

leant : (انگليس )ماضى فعلlean

leap : برجستن , جست وخيز کردن , پرش , پريدن , خيز زدن , پرش کردن

leap day : روز اضافه در سال کبيسه

leap frog : جفتک چارکش

leaper : ورزش : خوش پرش

leapfrog : جفتک چارکش کردن , جفتک چارکش

leaping : جهنده

leaping pulse : نبض غير مستوى

learn : تعلم کردن , روان کردن , فرا گرفتن , تعليم گرفتن , بلد شدن , ياد گرفتن , درس آموختن

learnable : يادگرفتني

learned : پر مايه , مکتسب , نحرير , فرزان , عالم , فاضل , علام , عارف , فاضلانه , فراگرفته , عالمانه , مايه دار

learned behavior : روانشناسى : رفتار اموخته

learned man : قانون ـ فقه : عالم

learned people : فضلا

learnedly : عالمانه

learner : يادگيرنده

learning : فضل وکمال , فرا گيري , تعلم , يادگيري , فراگيري

learning machine : ماشين فراگير

learning rate : روانشناسى : سرعت يادگيرى

learning set : روانشناسى : امايه يادگيرى

learning theory : روانشناسى : نظريه يادگيرى

learning to learn : روانشناسى : يادگيرى اموزى

learnings : معارف

learnt : اموختن ،ياد گرفتن ،خبر گرفتن ،ملتفت شدن ،روان کردن ،دانستن

learnted : دانا،عالم ،فاضل ،عالمانه ،دانشمندانه

leasable : اجاره کردنى

lease : اجاره دادن , اجاره , اجاره رفتن , اجاره کردن

lease agreement : قانون ـ فقه : قرارداد اجاره

leased : اجارهاي

leased facility : وسيله اجاره اى

leased line network : شبکه با خطوط استيجارى

leasehold : زمين اجاره اي , مال الاجاره

leasehold property : قانون ـ فقه : عين مستاجره

leaseholder : اجاره دار

leash : افسار بستن , بند زدن , مرس

leasing a farm : مزارعه

leasing companies : کامپيوتر : شرکت هاى اجاره دهنده

least : کمينه , کمين

least cost : بازرگانى : حداقل هزينه

least cost combination : بازرگانى : ترکيب حداقل هزينه

least developed countries : بازرگانى : پائين ترين کشورهاى در حال توسعه

least price : بازرگانى : حداقل قيمت

least significant : کم اهميت ترين

least significant bit : کامپيوتر : کم اهميت ترين بيت

least squares : کوچکترين مربعات

least squares method : روانشناسى : روش کمترين مجذورات

least wise : يا دست کم ،يا اقلا

leastways : (د.گ ).اقلا

leastwise : دست کم ،اقلا

leather : قيش چرمي , چرمي کردن , چرم , بند چرمي

leather bag : کيسه چرمي

leather bucket : معمارى : دول

leather back : لاک پشت بسيار بزرگ دريايى که پوست کاسه اش مانند چرم است

leather bottle : مشک

leather head : چربى دانه

leatherly : چرمى ،چرم نما

leathern : چرمينه , بشکل چرم

leathern bag : انبانه

leathern bottle : مشک

leathern table : نطع

leatherneck : ملوان ،جزو افراد تفنگداران دريايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک
بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت
اموزش معادلات
اموزش c#
پاورپوینت جوشکاری التراسونیک
بررسی و شناخت صنایع دستی و صنایع دستی استان فارس
بررسی تاریخچه بسته بندی و بسته بندی عطر
پاورپوینت اصلاح وضعیت در بارداری و دیس فانکشن ها
دانلود بررسی كانیهای در بردارنده عناصر نادر خاكی شامل مونازیت باستنازیت و زینوتایم و كاربرد آن
دانلود بررسی مشكلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهكارهای توسعه صادرات 80 ص
پاورپوینت آرام سازی در بارداری و زایمان
پاورپوینت آمادگی برای زایمان
دانلود پاورپوینت Access Point و شبکه های بی سیم 36 اسلاید
دانلود پاورپوینت IPSEC پروتکل امنیتی 31 اسلاید
دانلود پاورپوینت What is ERP برنامه‌ریزی منابع سازمانی 46 اسلاید
دانلود پاورپوینت آرام سازی در بارداری و زایمان 19 اسلاید
دانلود پاورپوینت آرایه 31 اسلاید
دانلود پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی 119 اسلاید