صفحه اصلی

liver
کبد , ناخوشي جگر , جگر سياه , سواد البطن , زندگي کننده , مرض کبد
کلمات مشابه

liver seller : جگرکي

liveried : در کسوت

Liverpool : ليورپول

livery : عليق اسب , لباس مستخدم

liveryman : طويله دار

معنی liver به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو روانی اجتماعی کلاس
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های نوین تدریس
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان