صفحه اصلی

liveried
در کسوت
کلمات مشابه

Liverpool : ليورپول

livery : عليق اسب , لباس مستخدم

liveryman : طويله دار

livestock : دواب

livid : کبود شده

معنی liveried به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود مقاله صنعتی شدن گاو داری
دانلود دانلود مقاله ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی
دانلود طبقه بندی کردن تیپ در گاو های شیری هلشتاین
دانلود دانلود طرح توجیهی گاو داری شیری 400 راسی