صفحه اصلی

loafer
بيکاره
کلمات مشابه

loan : يارانه , عاريه , وام , وام دادن , عاريه دادن , واژه عاريه

loanword : واژهعاريه , واژه بيگانه

loard : اتابک

loathe : سبب بيزاري , منزجر بودن

loathly : نفرت انگيز , باتنفر

معنی loafer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی
دانلود بررسی اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پایه اول
دانلود مقاله حبسیه نویسی در ادبیات فارسی
دانلود مقاله درباره حافظ و زندگینامه و اشعار ان