لغات مشابه
lossy : پر اتلاف

lost : از دست رفته , زيان ديده , سردرگم , گمشده , ضايع , معدوم , مفقود , گمراه , گمگشته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: