لغات مشابه
low born : فرومايه ،بد گهر،بداصل ،پست

low bred : بى تربيت ،پست

low browed : کوته جبين ،پايين افتاده ،داراى سردر کوتاه ،دلتنگ

low cloud : علوم هوايى : ابرهاى کم ارتفاع

low comedv : کمداى که موضوع ان لودگى و مسخرگى باشد

low comedy : نمايشنامه مضحکى که از زندگى مردم طبقه سوم اقتباس شده

low current : علوم مهندسى : جريان ضعيف

low density polyethylene : شيمى : پلى اتيلن با چگالى کم

low dutch : زبان شمال المان و هلندى

low dwon : خوار وخفيف ،بى ابرو،بى شرف ،بيشرمانه ،حقايق امر،اصل حقيقت ،سقوط

low energy power circuit : علوم مهندسى : مدار قدرت جريان ضعيف

low field : علوم مهندسى : ميدان ضعيف

low frequency cable : علوم مهندسى : کابل فرکانس پايين

low gear : دنده کندکن

low heat cement : عمران : سيمان کم حرارت

low impedance input : علوم مهندسى : ورودى اوليه با امپدانس کم

low income : کارگر نشين

low key : باشدت کم ،(در مورد صدا )داراى صداى گرفته

low land : زمين پست ،پستى زمين

low lander : ساحل نشين ،ساکن نواحى پست

low latitudes : نواحى نزديک خط استوا

low level format : کامپيوتر : فرمت سطح پايين

low level keying : علوم نظامى : استفاده از ولتاژ کم در مدارها و دستگاهها

low level languages : کامپيوتر : زبانهاى سطح پايين

low level modulation : تلفيق سطح پايين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود مجموعه مقالات مرتبط با درجه بندی میوه ها
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 59
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 58
دانلود پاورپوینت روش های فعال یاددهی و یادگیری
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 57
دانلود پاورپوینت نظارت بر عملكرد مديران
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 56
دانلود مجموعه مقالات مرتبط با سیستم های سورتینگ
دانلود پاورپوینت کروماتوگرافی گازی
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 55
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 53
دانلود پاورپوینت خشم در كودكان
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 52
دانلود پاورپوینت مهارت های مقابله با استرس و روش های کاهش
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 51
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 50
دانلود طرحهای اسلیمی ، وکتور( سی دی آر ، کرل دراو ) مجموعه شماره 49
دانلود پاورپوینت هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو
دانلود فایل طرح توجیهی گرانول آماده طبخ گندم


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2
:: دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2
:: دانلود ترجمه کامل کتاب read this1 ( ترجمه کتاب READ THIS1 )
:: دانلود طرح توليد اسيدسولفوريك
:: دانلود دانلود پاورپوینت ام اس MS
:: دانلود پاورپوینت جامع و کامل شیمی عمومی 2
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود مقاله درباره عاشورا عاشورا
:: دانلود پاورپوینت با موضوع معماری طاق و گنبد
:: دانلود تحقیق درباره کارآموزي ثبت احوال
:: دانلود پاورپوینت:مامایی
:: دانلود پاورپوینت سیستم حرارتی گرمایش از کف
:: دانلود تحقیق درباره پوکی استخوان
:: دانلود طرح های جدید سقف کاذب پی وی سی


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2
:: دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2
:: دانلود ترجمه کامل کتاب read this1 ( ترجمه کتاب READ THIS1 )
:: دانلود طرح توليد اسيدسولفوريك
:: دانلود دانلود پاورپوینت ام اس MS
:: دانلود پاورپوینت جامع و کامل شیمی عمومی 2
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود مقاله درباره عاشورا عاشورا
:: دانلود پاورپوینت با موضوع معماری طاق و گنبد
:: دانلود تحقیق درباره کارآموزي ثبت احوال
:: دانلود پاورپوینت:مامایی
:: دانلود پاورپوینت سیستم حرارتی گرمایش از کف
:: دانلود تحقیق درباره پوکی استخوان
:: دانلود طرح های جدید سقف کاذب پی وی سی