لغات مشابه
low level modulation : تلفيق سطح پايين

low level programming language : کامپيوتر : زبان برنامه نويسى سطح پايين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: