لغات مشابه
machining : علوم مهندسى : براده بردارى

machining allowance : علوم مهندسى : تراش خور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: