لغات مشابه
machinist tool : علوم مهندسى : ابزار تعميرکار اتومبيل

machinist vise : علوم مهندسى : گيره موازى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: