لغات مشابه
macro economics : قانون ـ فقه : اقتصاد کلان

macro expansion : بسط درشت دستور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: