صفحه اصلی

malarial
مالاريايي , نوبه اي , نوبهاي
کلمات مشابه

malarial or an : نوبه اىx نوبه خيز

malariology : مالاريا شناسي

malarious : نوبه خيز

malate : (ش ).نمک اسيد سيب ،نمک اسيد ماليک

malax : خمير کردن ،نرم کردن ،ورزيدن

معنی malarial به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت ارزیابی کار و زمان
دانلود "پاورپوینت اندازه گیری ثابتهای فیزیكی و برخی روشهای جداسازی، تخلیص و شناسایی تركیبها"
دانلود پاورپوینت تغییرات ساقه بر حسب شرایط محیطی
دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک سیالات
دانلود پاورپوینت موضوع سمینار جداسازی غشایی گازها
دانلود پاورپوینت استفاده از فشارهای بالای هیدرو استاتیک بر روی مخمر و درصنایع غذایی
دانلود پاورپوینت اسید فسفریک
دانلود پاورپوینت آشنایی با فضای اورژانس در بیمارستان
دانلود پاورپوینت اصول یادگیری