صفحه اصلی

maldemer
)=seasickness(ناخوشى دريا
کلمات مشابه

male : مرد , جره , مذکر , نرينه , نر , مکر

male agante relatives : قانون ـ فقه : عصيه

male agnate ascendants : قانون ـ فقه : اباء

male alto : = countertenor

male animal : فحل

معنی maldemer به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پرسشنامه مسئولیت پذیری
دانلود مقیاس چند بعدی كمال گرایی (ام پی اس)
دانلود پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور
دانلود مقیاس هوش هیجانی شاته
دانلود پرسش نامه حمایت اجتماعی
دانلود پرسشنامه نگرش سنج مذهبی آلپورت
دانلود پرسشنامه محقق ساخته تعصب
دانلود پرسشنامه راهبردهای حل مسئله كسیدی و لانگ (1996)
دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (2005)