لغات مشابه
male animal : فحل

male ascendants : قانون ـ فقه : اجداد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: