لغات مشابه
managed to preserve : موفق به حفظ

management : مدريت , مديريت , کارفرماني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: