لغات مشابه
management accounting : بازرگانى : تهيه حساب جهت مديران

management coding : علوم نظامى : سيستم کد بندى و علامت گذارى کالاها و ذخاير از نظر مديريت توزيع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: