لغات مشابه
marital : شوهري , نکاحي , زوجي , ازدواجي

marital counseling : روانشناسى : مشاوره زناشويى

marital instability : قانون ـ فقه : نااستوارى زناشويى

marital relations : قانون ـ فقه : روابط زناشويى

marital rights : حقوق شوهرى

marital stability : قانون ـ فقه : استوارى زناشويى

marital status : روانشناسى : وضع تاهل

maritally : چنانکه وابسته بشوهر باشد،از راه عروسى ،با حق شوهرى

maritime : وابسته بدريانوردي

maritime aircraft : علوم هوايى : هواپيمايى براى عمل کردن روى مناطق دريايى

maritime climate : زيست شناسى : اقليم اقيانوسى

maritime commerce : بازرگانى : بازرگانى دريايى

maritime operations : علوم نظامى : عمليات دريايى يا ناوگانى

maritime trade : بازرگانى : تجارت دريايى

Marjan : مرجان

Marjaneh : مرجانه

marjoram : (گ.ش ).مرزنگوش ،مرزنجوش

Mark : مارک , مرقس , نمره گذاشتن , مآرک , نشان دار کردن

mark by numbers : نمره زدن

mark mark : علوم نظامى : اعلام رها کردن بمب به هواپيماى بمب افکن از سوى دستگاه کنترل زمينى

mark of d. : نشان امتيازيا افتخار

mark of mouth : نشان پيرى در اسب که از گودى دندانش پيدا است

mark of reference : راده

mark off : معمارى : خط کشيدن

mark out a ground : قانون ـ فقه : تحديد حدود زمين

Mark Pincher : مارک پينچر

mark sense : نشان گذار

mark sense reader : نشان خوان

mark sensing : نشان گذاري

Mark Thomas : مارک توماس

mark time! : در جا ( قدم رو! )

mark up price inflation : بازرگانى : تورم ناشى از افزايش قيمت نسبت به هزينه

mark down : بازرگانى : قيمت کالا را به منظور فروش پايين اوردن

markdown : پايين اوردن قيمت

marked : نشاندار

marked with the vowel point : مفتوح , مضمون

marked with vowel : مضموم

markedly : بطور برجسته يا محسوس

marker : نشانگر

marker circle : علوم نظامى : دايره مشخص کننده مرکز منطقه فرود هوايى يا باند فرود هواپيما

marker post : (علايمى که کنار راه را مشخص ميکنند)

marker variable : روانشناسى : متغير مميز

market : بازار , فروشگاه

market acceptance : بازرگانى : پذيرش کالا توسط بازار

market appraisal : بازرگانى : سنجش بازار

market channels : بازرگانى : مجارى توزيع

market clearing price : بازرگانى : قيمت تعادل در بازار

market demand : بازرگانى : تقاضاى بازار

market demand schedule : قانون ـ فقه : صورت تقاضاهاى خريدار جزء در بازار

market directed economy : بازرگانى : اقتصاد مبتنى بر بازار

market equilibrium : بازرگانى : تعادل بازار

market functions : بازرگانى : وظائف بازار

market grades and grading : بازرگانى : طبقه بندى بازار

market information : بازرگانى : اطلاعات و داده هاى بازار

market opportunity : بازرگانى : فرصت بازار

market penetration : بازرگانى : نفوذ به بازار

market price : مظنه

market rate of interest : بازرگانى : نرخ بهره بازار

market review : بازرگانى : بررسى بازار

market risk : بازرگانى : خطر بازار

market share : بازرگانى : سهم بازار

market system : بازرگانى : نظام بازار

market trends : بازرگانى : روندهاى بازار

market trust : بازرگانى : بازار انحصارى

marketability : قابليت عرضه در بازار

marketable goods : بازرگانى : کالاهاى قابل عرضه به بازار

marketable securities : بازرگانى : اوراق بهادار قابل معامله

marketing area : بازرگانى : منطقه توزيع کالا

marketing channals : بازرگانى : کانالهاى بازاريابى

marketing channel : بازرگانى : مجراى توزيع

marketing consultant : بازرگانى : مشاور بازاريابى

marketing cost : بازرگانى : هزينه بازاريابى

marketing intelligence : بازرگانى : اطلاعات بازاريابى

marketplace : بازار گاه ،ميدان فروش کالا،بازار

marking : علامت گذارى ،نشان دار سازى ،نشان

marking ink : مداد رنگى پاک نشدنى که براى رنگ زنى و نشان گذارى بکار ميرود

marking nut : بلادر

markov process : روانشناسى : فرايند مارکف

markovnikoff addition reaction : شيمى : واکنش افزايشى مارکونيکوف

markovnikoff orientation : شيمى : جهتگيرى مارکونيکوفى

marks : علامات

marksman : نشانه گير

markup : بازرگانى : تفاوت بين هزينه و قيمت کالا

marl : آهک رس , دولابستن

marlin : (ج.ش ).ماهى شکارى بزرگ( از جنس)makaria ،نيزه ماهى

marline hitch : علوم دريايى : گره ننو

marline or line : طناب کوچک دولا

marline spike : ريسمان وا کن ،طناب گشا

marline tie : علوم نظامى : گره طنابى

marlinespike : طناب گشا , نيزه ماهي , ريسمان واکن

marlinespike hitch : علوم دريايى : گره درفش

marlinspike : ريسمان واکن , طناب گشا , نيزه ماهي

marlite : خاک اهکدار

marly : داراى خاک اهک دار

marly chalk : معمارى : نرم اهک رسدار

marmalade : مرباي به , مارمالاد

Marmar : مرمر

marmarize : تبديل بمرمر کردن

marmit : ديگ ،کماجدان

marmolite : يک جور سنگ سماق ورقه ورقه که رنگ ان کمى سبز است

marmoraceous : مرمرى

marmoreal : مرمرى ،مرمرنما،ساخته شده از مرمر

marmoset : (ج.ش ).بوزينه کوچک امريکايى که دم انبوهى دارد

marmot : (ج.ش ).موش خرماى کوهى

maroczy bind : ورزش : خيمه ماروکسى

maroczy system : ورزش : سيستم ماروکسى در بازى چهار اسب شطرنج

maronite : ماروني

maroon : (گ.ش ).شاه بلوط اروپايى ،رنگ خرمايى مايل بقرمز،درجزيره دورافتاده ياجاهاى مشابهى رها شدن يا گير افتادن

marooner : دزد دريايى ،دريا زن ،غارتگر،کشتى دزدان دريايى

marplot : مناعالخير , مداخله کننده

marque : علامت مخصوص

marquee : خيمه بزرگ

marquess : مقام مارکيز،مرزبان

marqueterie : تزئين باچوب وگوش ماهى

marquetery : منبت کارى ،خاتم کارى

marquis : مقام مارکيز

marquis or quess : مرزدار،مرزبان

marquis queensberry rules : ورزش : مجموعه قوانين و مقررات بوکس که در سال 1876 ميلادى وضع شد

marquisate : پايه مارکيس

marquise : زوجه مارکيز،(گ.ش ).نوعى گلابى

marquize : زن مارکيس ،نگين بيضى شکل که از جواهر باشد

marram : مرو خوشبو

marriage : نکاح , همسري , عقيد , عروسي , تاهل , وصلت , مزاوجت , ازدواج

marriage bond : پيوند زناشويي

marriage contract : عقد نامه

marriage counselor : روانشناسى : مشاور زناشويى

marriage life : قانون ـ فقه : زندگى زناشويى

marriage lines : گواهى نامه عروسى

marriage of convenience : عروسي مصلحت آميز

marriage portion due to the wife in resp : قانون ـ فقه : مهرالمتعه

marriage portion ordinary paid : قانون ـ فقه : مهرالمثل

marriage preparations : تدارکات عروسى

marriage therapy : روانشناسى : درمان زناشويى

marriage ties : قانون ـ فقه : علقه زوجيت

marriageable : درخور عروسي

married : شوهردار , عروسي کرده , متاهل

married accommodation : جا براى شخص زن دار يا شوهردار،جا براى مردم متاهل

married couple : زن و شوهر

married happiness : خوشى زناشويى

married man : محصن

married state : زناشويى

married woman : محصنه , منکوحه

marrige of convenience : پيوند با چشم داشت

marron : شاه بلوط اروپايى ،رنگ شاه بلوطى

marrow : مغز , قسمت عمده

marrow bean : (گ.ش ).لوبياى تخم درشت باغى

marrow bone : استخوان مغز دار،قاب زانو

marrowfat : (گ.ش ).نخود بزرگ باغى

marrowless : بى مغز

marrowy : مغز دار،پر مغز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت چرا به تئوری مالی نیازمندیم
حسابداری ملی
رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر و رخوت در اقتصاد بخش کالاهای صنعتی صادراتی
پاورپوینت بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف
پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه صاحبنظران کلاسیک مدیریت
InBook App
دانلود تحقیق بودجه ریزی عملیاتی
فناوری اطلاعات و نقش آن در کسب و کارهای امروزی
پاورپوینت مهارت حل مسئله
پاورپوینت نفت و اقتصاد
پاورپوینت آسیب شناسی خانواده
پاورپوینت آسیب شناسی مقاومت پذیری اقتصاد ایران
پاورپوینت طرح آموزش مهارت های کارآفرینی
پاورپوینت کلیات اقتصاد مقاومتی
پاورپوینت کسب و کار الکترونیک
پاورپوینت گزارش تجارت الکترونیک
آموزش هیپنوتیزم سریع با متد جدید
ISO 9000 و مدیریت كیفیت
Network Marketing تجارت شبکه ای