لغات مشابه
marital counseling : روانشناسى : مشاوره زناشويى

marital instability : قانون ـ فقه : نااستوارى زناشويى

marital relations : قانون ـ فقه : روابط زناشويى

marital rights : حقوق شوهرى

marital stability : قانون ـ فقه : استوارى زناشويى

marital status : روانشناسى : وضع تاهل

maritally : چنانکه وابسته بشوهر باشد،از راه عروسى ،با حق شوهرى

maritime : وابسته بدريانوردي

maritime aircraft : علوم هوايى : هواپيمايى براى عمل کردن روى مناطق دريايى

maritime climate : زيست شناسى : اقليم اقيانوسى

maritime commerce : بازرگانى : بازرگانى دريايى

maritime operations : علوم نظامى : عمليات دريايى يا ناوگانى

maritime trade : بازرگانى : تجارت دريايى

Marjan : مرجان

Marjaneh : مرجانه

marjoram : (گ.ش ).مرزنگوش ،مرزنجوش

Mark : مارک , مرقس , نمره گذاشتن , مآرک , نشان دار کردن

mark by numbers : نمره زدن

mark mark : علوم نظامى : اعلام رها کردن بمب به هواپيماى بمب افکن از سوى دستگاه کنترل زمينى

mark of d. : نشان امتيازيا افتخار

mark of mouth : نشان پيرى در اسب که از گودى دندانش پيدا است

mark of reference : راده

mark off : معمارى : خط کشيدن

mark out a ground : قانون ـ فقه : تحديد حدود زمين

Mark Pincher : مارک پينچر

mark sense : نشان گذار

mark sense reader : نشان خوان

mark sensing : نشان گذاري

Mark Thomas : مارک توماس

mark time! : در جا ( قدم رو! )

mark up price inflation : بازرگانى : تورم ناشى از افزايش قيمت نسبت به هزينه

mark down : بازرگانى : قيمت کالا را به منظور فروش پايين اوردن

markdown : پايين اوردن قيمت

marked : نشاندار

marked with the vowel point : مفتوح , مضمون

marked with vowel : مضموم

markedly : بطور برجسته يا محسوس

marker : نشانگر

marker circle : علوم نظامى : دايره مشخص کننده مرکز منطقه فرود هوايى يا باند فرود هواپيما

marker post : (علايمى که کنار راه را مشخص ميکنند)

marker variable : روانشناسى : متغير مميز

market : بازار , فروشگاه

market acceptance : بازرگانى : پذيرش کالا توسط بازار

market appraisal : بازرگانى : سنجش بازار

market channels : بازرگانى : مجارى توزيع

market clearing price : بازرگانى : قيمت تعادل در بازار

market demand : بازرگانى : تقاضاى بازار

market demand schedule : قانون ـ فقه : صورت تقاضاهاى خريدار جزء در بازار

market directed economy : بازرگانى : اقتصاد مبتنى بر بازار

market equilibrium : بازرگانى : تعادل بازار

market functions : بازرگانى : وظائف بازار

market grades and grading : بازرگانى : طبقه بندى بازار

market information : بازرگانى : اطلاعات و داده هاى بازار

market opportunity : بازرگانى : فرصت بازار

market penetration : بازرگانى : نفوذ به بازار

market price : مظنه

market rate of interest : بازرگانى : نرخ بهره بازار

market review : بازرگانى : بررسى بازار

market risk : بازرگانى : خطر بازار

market share : بازرگانى : سهم بازار

market system : بازرگانى : نظام بازار

market trends : بازرگانى : روندهاى بازار

market trust : بازرگانى : بازار انحصارى

marketability : قابليت عرضه در بازار

marketable goods : بازرگانى : کالاهاى قابل عرضه به بازار

marketable securities : بازرگانى : اوراق بهادار قابل معامله

marketing area : بازرگانى : منطقه توزيع کالا

marketing channals : بازرگانى : کانالهاى بازاريابى

marketing channel : بازرگانى : مجراى توزيع

marketing consultant : بازرگانى : مشاور بازاريابى

marketing cost : بازرگانى : هزينه بازاريابى

marketing intelligence : بازرگانى : اطلاعات بازاريابى

marketplace : بازار گاه ،ميدان فروش کالا،بازار

marking : علامت گذارى ،نشان دار سازى ،نشان

marking ink : مداد رنگى پاک نشدنى که براى رنگ زنى و نشان گذارى بکار ميرود

marking nut : بلادر

markov process : روانشناسى : فرايند مارکف

markovnikoff addition reaction : شيمى : واکنش افزايشى مارکونيکوف

markovnikoff orientation : شيمى : جهتگيرى مارکونيکوفى

marks : علامات

marksman : نشانه گير

markup : بازرگانى : تفاوت بين هزينه و قيمت کالا

marl : آهک رس , دولابستن

marlin : (ج.ش ).ماهى شکارى بزرگ( از جنس)makaria ،نيزه ماهى

marline hitch : علوم دريايى : گره ننو

marline or line : طناب کوچک دولا

marline spike : ريسمان وا کن ،طناب گشا

marline tie : علوم نظامى : گره طنابى

marlinespike : طناب گشا , نيزه ماهي , ريسمان واکن

marlinespike hitch : علوم دريايى : گره درفش

marlinspike : ريسمان واکن , طناب گشا , نيزه ماهي

marlite : خاک اهکدار

marly : داراى خاک اهک دار

marly chalk : معمارى : نرم اهک رسدار

marmalade : مرباي به , مارمالاد

Marmar : مرمر

marmarize : تبديل بمرمر کردن

marmit : ديگ ،کماجدان

marmolite : يک جور سنگ سماق ورقه ورقه که رنگ ان کمى سبز است

marmoraceous : مرمرى

marmoreal : مرمرى ،مرمرنما،ساخته شده از مرمر

marmoset : (ج.ش ).بوزينه کوچک امريکايى که دم انبوهى دارد

marmot : (ج.ش ).موش خرماى کوهى

maroczy bind : ورزش : خيمه ماروکسى

maroczy system : ورزش : سيستم ماروکسى در بازى چهار اسب شطرنج

maronite : ماروني

maroon : (گ.ش ).شاه بلوط اروپايى ،رنگ خرمايى مايل بقرمز،درجزيره دورافتاده ياجاهاى مشابهى رها شدن يا گير افتادن

marooner : دزد دريايى ،دريا زن ،غارتگر،کشتى دزدان دريايى

marplot : مناعالخير , مداخله کننده

marque : علامت مخصوص

marquee : خيمه بزرگ

marquess : مقام مارکيز،مرزبان

marqueterie : تزئين باچوب وگوش ماهى

marquetery : منبت کارى ،خاتم کارى

marquis : مقام مارکيز

marquis or quess : مرزدار،مرزبان

marquis queensberry rules : ورزش : مجموعه قوانين و مقررات بوکس که در سال 1876 ميلادى وضع شد

marquisate : پايه مارکيس

marquise : زوجه مارکيز،(گ.ش ).نوعى گلابى

marquize : زن مارکيس ،نگين بيضى شکل که از جواهر باشد

marram : مرو خوشبو

marriage : نکاح , همسري , عقيد , عروسي , تاهل , وصلت , مزاوجت , ازدواج

marriage bond : پيوند زناشويي

marriage contract : عقد نامه

marriage counselor : روانشناسى : مشاور زناشويى

marriage life : قانون ـ فقه : زندگى زناشويى

marriage lines : گواهى نامه عروسى

marriage of convenience : عروسي مصلحت آميز

marriage portion due to the wife in resp : قانون ـ فقه : مهرالمتعه

marriage portion ordinary paid : قانون ـ فقه : مهرالمثل

marriage preparations : تدارکات عروسى

marriage therapy : روانشناسى : درمان زناشويى

marriage ties : قانون ـ فقه : علقه زوجيت

marriageable : درخور عروسي

married : شوهردار , عروسي کرده , متاهل

married accommodation : جا براى شخص زن دار يا شوهردار،جا براى مردم متاهل

married couple : زن و شوهر

married happiness : خوشى زناشويى

married man : محصن

married state : زناشويى

married woman : محصنه , منکوحه

marrige of convenience : پيوند با چشم داشت

marron : شاه بلوط اروپايى ،رنگ شاه بلوطى

marrow : مغز , قسمت عمده

marrow bean : (گ.ش ).لوبياى تخم درشت باغى

marrow bone : استخوان مغز دار،قاب زانو

marrowfat : (گ.ش ).نخود بزرگ باغى

marrowless : بى مغز

marrowy : مغز دار،پر مغز

marry : داماد شدن , وصلت کردن , نکاح کردن , همسر کردن , مزاوجت کردن , شوهر دادن , شوهر کردن , ازدواج کردن , عقد کردن , عروسيکردن , عروسي کردن , متاهل شدن , بزني گرفتن , تاهل اختيار کردن , عروس کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت مراحل تولید پیستون
اصول و مقدمات تجارت الکترونیک
اقتصاد از نظر قرآن
اقتصاد ایران
اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌
اقتصاد خرد
اقتصاد شهر میانه
اقتصاد كلان
اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
اقتصاد چای در ایران
اقتصاد چین
اقتصاد کشاورزی
الفبای مدیریت زنجیره تامین
الگوی برنامه ریزی منابع انسانی با تاكید بر استانداردهای عملكرد برای تحقق رویه های جهانی شدن
امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان
انگیزه در محیط كار
انواع بازار
انواع تجارت الکترونیک
انواع صادرات