لغات مشابه
mass hysteria : روانشناسى : هيسترى جمعى

mass media : رسانه هاي همگاني , رسانههاي همقاني , رسانه همگاني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: