لغات مشابه
maternity hospital : زايشگاه

matey : رفيق ،صميمانه ،دوستانه

math : رياضي

math coprocessor : کامپيوتر : کمک پردازنده رياضى

mathematical economics : بازرگانى : اقتصاد رياضى

mathematical expectation : روانشناسى : اميد رياضى

mathematical functions : کامپيوتر : توابع رياضى

mathematical identity : روانشناسى : اتحاد رياضى

mathematical induction : استقراء رياضى

mathematical instrument : اسباب نگاره کشى

mathematical learning theory : روانشناسى : نظريه رياضى يادگيرى

mathematical mode : مدل رياضى

mathematical probability : بازرگانى : احتمال رياضى

mathematical programming : کامپيوتر : برنامه نويسى رياضى

mathematical psychology : روانشناسى : روانشناسى رياضى

mathematical software : کامپيوتر : نرم افزار رياضى

mathematical symbols : کامپيوتر : علائم رياضى

mathematically : بقانون رياضى

mathematician : رياضي دان

mathematicians : رياضيون

mathematicl model : بازرگانى : الگوى رياضى

mathematico deductive method : روانشناسى : روش رياضى - قياسى

mathematics : رياضي , رياضيات

mathesis : علوم( رياضى)

matin : نغمه سحري , دعاي سحرگاه

matinal : بامدادي , صبحگاهي

mating : روانشناسى : جفتگيرى

mating attack : ورزش : حمله ماتى

matins : نماز صبح

mational projects : بازرگانى : طرحهاى ملى

matman : ورزش : کشتى گير

matmen : ورزش : مجموع کشتى گيران و داوران

matral : وابسته به نرم شامه يا سخت شامه

matrass : شيشه گردن دراز که در ازمون هاى شيميايى بکار ميبرند

matriarch : مادر سالار

matriarchal : مادرسالاري

matriarchism : مادر تباري

matriarchy : مادرشاهي , شه مادري , زن سالاري , مادرسالاري , مادر سالاري

matricaria : جنس بابونه

matricaria chamomilla : بابونه شيرازى

matricaria parthenium : بابونه گاوى

matrices : زهدان ،بچه دان رحم ،شکم ،تخمدان ،نطفه گاه

matricide : قاتل مادر , مادر کشي , مادرکش , مادرکشي

matricula : صورت اعضا،دفتر ثبت ،گواهى نامه نويسى ،بنيچه بندى

matriculant : قبول شده در دانشگاه

matricular : زهدانى ،وابسته بصورت اعضاى يک انجمن يا دانش جويان دانشگاه

matriculate : به دانشگاه پذيرفته شدن

matriculated students : شاگردانى که ازدبيرستان بيرون امده دردانشگاه نام نويسى ميکنند

matrilineal : مادرتباري

matrimonial period : دوره مزاوجت

matrimonial rights : قانون ـ فقه : حقوق زناشويى

matrimonially : به قانون زناشوئى

Matrimony : ازدواج

matrix : ماتريس

matrix algebra : روانشناسى : جبر ماتريس

matrix isolation spectroscopy : شيمى : طيف بينى مجزا شده در ماتريس

matrix mechnics : شيمى : مکانيک ماتريسى

matrix notation : کامپيوتر : نمايش ماتريسى

matrix or matrices : زهدان ،رحم ،شکم ،تخمدان ،بچه دان ،قالب ،قرارگاه گوهر،کالبد

matrix storage : انباره ماتريسى

matrolinous : بارث برنده ،پاره اى از صفات و مشخصات از مادر

matron : زن شوهردار , سرپرستار , بيبي , بي بي

matron of honor : ساقدوش عروس ،بانوى محترمه ملازم عروس

matronage : کدبانوئى ،مديريت

matronal : مادرانه

matronhood : کدبانوئى ،رياست

matronize : رياست کردن ،مانند رئيسه رفتار کردن

matronly : بانومنش ،متين

matronymic : نسب مادري

matronymic family : روانشناسى : خانواده مادرنامى

matt : فلز شناسي

mattamore : انبار زيرزمينى ،مطموره

matte : فلز شناسي

matted : کرک شده ،درهم برهم ،حصيرى

matted hair : موى کرک شده

matten of course : چيز طبيعى ،جيز عادى

matter : موضوع , جسم , ماده , مطلب , مهم بودن , اهميت داشتن , امر

matter and form : جوهر و عرض

matter of (or for)complaint : موجبات گله گزارى

matter of course : نتيجه منطقي

matter of couurse : چيز عادى يا طبيعى يا بديهى

matter of fact : بطور واقعي

matter wave : شيمى : موج مادى

matters : نکات

matters of great moment : مسائل مهم

matters worse : بدتر

mattery : ماده مانند،جسم دار

matthaean : وابسته به انجيل متى

Matthew : متي

matting : بوريا بافي

mattings : عبادت بامدادي

mattins : صبحى ،عبادت بامدادى

mattoid : کسيکه مغز غير عادى دارد ولى روى هم رفته خل است

mattress : دوشک , تشک , دشک , نهالي

mattriculation : (اجازه ) دخول در دانشکده يا دانشگاه ،نام نويسى در دانشکده يا دانشگاه

maturate : رسيدن ،بالغ شدن ،سرباز کردن( دمل)

maturative : رساننده ،دنبل ساز

mature : منقضي شدن , بالغ شدن

Mature : بالغ

Mature : بالغ

mature economy : اقتصاد رشد يافته ،(بحد بلوغ رسيده)

mature obligation : قانون ـ فقه : تعهد حال

mature soil : معمارى : خاک تکامل يافته

mature system : کامپيوتر : سيستم کامل

matured : منقضي

maturely : بطور کامل يا بالغ

matureness : رسيدگى

maturitas praecox : روانشناسى : پيشرسى

maturity : سر رسيد

matutinal : سحري

matzo : نان فطير

matzoh : نان فطير

maud : يکجور پارچه پيچازى که شبانان اسکاتلندى ميپوشند،يکجور گليم سفرى

maudlin : (باحرف بزرگ )اسم خاص مونث ،مريم مجدليه ،ضعيف وخيلى احساساتى ،سرمست

maudsley personality inventory (mpi) : روانشناسى : پرسشنامه شخصيتى مادزلى

mauger : سوء نيت

maugre : سوء نيت

maul : ضربت سنگين

maul or mall : چکش چوبى ،تخماق

mauler : له کننده

maun : (اسکاتلند )بايد)must(

maund : من

maunder : بطور خواب الود وسرگردان حرکت کردن ،بطور نامفهوم حرف زدن

maundy : ايين شستن پاى بى نوايان

maundy thursday : پنجشنبه هفته عذاب ورنج عيسى

mauser : موزر،يکجور تفنگ که ماوزرنام المانى اختراع کرده است

mausoleum : گور خانه , مقبره , بقعه

mausoleums : بغاع

mauvaise honte : رودر بايستى ،رودرواسى

maverick : حيوان بيصاحب ،ادم بى سرپرست ،تک رو،مستقل

mavis : (ج.ش ).طرقه

mavourneen : (م.ل -.ايرلند وانگليس )عزيزم ،جانم

maw : شکم ،حفره معده

maw worm : کرم شکم

maw(seed) : تخم خشخاش

mawkish : کسل کننده

mawkishly : بطور بى مزه يا کسل کننده

mawkishness : بى مزگى ،نفرت انگيزى

max lange attack : ورزش : حمله ماکس لانگه در دفاع دو اسب يا در جوئوکوپيانو شطرنج

maxi : پيراهن زنانه دامن بلند

maxilla : فک

maxillary : آروارهاي , فکي

maxillary (n) : استخوان ارواره

maxilliform : ارواره اى( شکل)

maxim : قاعده کلي , گفته , گفته اخلاقي

maximal : بيشين

maximal oxygen consumption per minute : ورزش : حداکثر اکسيژن مصرفى در دقيقه بيشينه اکسيژن مصرفى در دقيقه

maximalist : کسيکه اصرارداردکه حداکثرتقاضاهايش براورده شودوحاضربه تمکين نيست

maximin : ماکزيمم مجموعه اى از مينيمم ها،(در تئورى بازيها)

maximization : بيشينهسازي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

گزارش کاراموزی كارخانه ریخته گری چدن شركت ایران خودرو
گزارش کاراموزی كارخانه مینوی خرمدره
گزارش کاراموزی كنترل بیماری ها و علف های هرز
گزارش کاراموزی ماشین های كشاورزی
گزارش کاراموزی مراحل اجرای كار ساختمانی
گزارش کاراموزی مركز تحقیقات ایران خودرو
گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی كنترل كیفیت و طراحی كالاها
گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی
گزارش کاراموزی معماری ساختمان های بتنی و فلزی
گزارش کاراموزی مكانیك
گزارش کاراموزی موتورها و فنرها
گزارش کاراموزی موتورهای دیزل و پمپ های هیدرولیك
گزارش کاراموزی موجودی انبار شرکت کاغذی لطیف
گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی
گزارش کاراموزی نیروگاههای سیکل ترکیبی و مزایا و معایب آنها
"گزارش کاراموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور،شاخص رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه"
گزارش کاراموزی موسسه افات و بیماریهای گیاهی بخش علف های هرز
پلان آپارتمان 4 طبقه مسکونی 1 واحدی
پلان کامل آپارتمان 4 طبقه دو واحدی